Tietosuojaseloste

Kansanfunkis.fi -sivuston tietosuojakäytännöt – Privacy policy
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

HUOM. Sivustolla esiteltyjen rakennusten nykyiset asukkaat/omistajat mainitaan sivustolla ainoastaan mikäli he itse ovat antaneet siihen erikseen luvan, esimerkiksi kuvalähteenä toimiessaan.
Omakotitalon omistaja voi halutessaan pyytää talonsa poistamista sivustolta.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Kristiina Mäntynen
Eerikinkatu 44 B 45, 00180 Helsinki
040-753 9553
kansanfunkis @ gmail.com

Rekisterin nimi
Kansanfunkisrekisteri

Rekisterin pitämisen ja kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus
Kansanfunkis-aiheisen arkkitehtuurikartoituksen ja -tutkimuksen mahdollistaminen.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Historiallisia ja ajankohtaisia tietoja taloista sekä niiden rakentajista/asukkaista/omistajista ja heidän vaiheistaan. Elossa olevista tietoläheistä ja rakennusten vaiheisiin liittyvistä henkilöistä muodostuu henkilörekisteri. Henkilötietoja kerätään lukuisista läheistä, kuten julkisista tietokannoista ja yksityisistä arkistoista sekä ottamalla esimerkiksi suoraan yhteyttä talojen omistajiin. Tietoja saadaan myös kun rekisterin pitäjään ollaan oma-aloitteisesti yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta markkinointiin, tai muutenkaan kolmansille osapuolille ilman rekistetöidyn omaa lupaa. Tietoja ei myöskään siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Oikeus tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen
Rekisterinpitäjälle henkilötietojaan antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Hänellä on myös oikeus mahdollisesti virheellisten tietojen korjaamiseen tai poistamiseen. Samoin omakotitalon omistaja voi halutessaan pyytää talonsa poistamista sivustolta. Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sekä manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa että sähköisesti talletettuja tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun verkkopalvelua käyttävään laitteeseen. Evästeen avulla sivusto tunnistaa sivustolla usein vierailevat kävijät ja mahdollistaa kävijöistä kertovien tilastojen laatimisen. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. Evästeet on mahdollista kytkeä pois päältä selainohjelman asetuksista. Ne voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin sivuston ominaisuuksien toimimiselle.

Tietosuojakäytäntöjen mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivulla. Päivitetty viimeksi 25.5.2018.