Mitä on kansanfunkis?

Kansanfunkis (kansanfunkkis) tarkoittaa funktionalismin hengessä rakennettuja, muiden kuin arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia.
Kansanfunkiksessa tavoiteltiin 1930-luvulla muodikasta funkistyyliä. Yhden tai kahden perheen pientalot olivat yleensä tasakattoisia (käytännössä ns. valetasakattoisia), kaksikerroksisia ja siten yleisilmeeltään noppamaisia. Julkisivut olivat edelliseen, klassistiseen tyylikauteen verrattuna yksinkertaisia ja selkeälinjaisia.
Näitä rakennusmestari- tai maalaisfunkikseksikin kutsuttuja taloja rakennettiin noin vuosina 1936 – 1946.

Kansanfunkiksen arvoista
Osa kansanfunkistaloista saattaa olla esteettisiltä arvoiltaan heikkoja ja käyttöarvoiltaan nykyään vaatimattomia. Näitä taloja on kuitenkin jo enenevässä määrin suojeltu myös kaavoissa. Perusteluina suojelulle ovat olleet rakennus-, kulttuuri- ja paikallishistorialliset sekä toisinaan myös maisemalliset arvot. Koska kansanfunkistaloja on vuosikymmenien aikana purettu, jäljelle jääneistä on tullut harvinaisempia ja sitä myötä arvokkaampia.
Tästä kartoituksesta voi toivottavasti olla hyötyä yksittäisten rakennusten suojelutarpeen arvioinnissa sekä alueellisten korjaustapaohjeiden laadinnassa. Ehkä sivusto myös kannustaa funkistalojen omistajia talojensa oma-aloitteiseen säilyttämiseen ja huolella harkittuun ylläpitoon.

Lue lisää: Funkis ja Karjaan rakennusmestarifunkis -osuus Karjaalla 2016 ja 2017 esillä olleessa Funkis Karjaalla, Funkis i Karis -näyttelyssä. Teksti: Kristiina Mäntynen.